top of page

โครงการ 891(ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล)

ปกติเวลาไม่สบายอยู่ต่างประเทศ อยากไปหาหมอ แต่ติดตรงที่สื่อสารไม่ได้ เพื่อนบอก ผช.ว่าถ้ามีเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศจะดีขนาดไหน? ปัญหาต้องได้รับการแก้ไขเสมอ ดังนั้น การระดมผู้ช่วยแพทย์จึงเปิดตัวโครงการนี้ 891 (มาจากคำพ้องเสียงว่า ช่วยหาหมอ) เพื่อช่วยวางแผนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศต่างๆ จัดเรียงคำศัพท์และคำและวลีที่ใช้บ่อยซึ่งใช้ในการช่วยภูมิคุ้มกันบำบัดในปัจจุบัน ขณะนี้กำลังพัฒนาเครื่องมือบริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ (e-book, app) เป้าหมายคือการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์เข้าใจเงื่อนไขของกันและกันโดยถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อพบแพทย์ เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ยินดีต้อนรับเข้าร่วมกับเราและทำให้โครงการนี้เป็นจริงด้วยกัน! ในปัจจุบัน ผู้ช่วยแพทย์แบ่งตามประเภทต่อไปนี้และนำไปใช้โดยไม่หวังผลกำไร หากคุณมีสถานที่ที่ไม่ชัดเจน โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือจดหมาย

pharmacy
Pediatrics
Interrogation
trauma
wordcheck

​สถานพยาบาลในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฟุกุโอกะ

bottom of page