top of page

​มะเร็ง

​การใช้ยา

คำอธิบายสั้น ๆ

เนื้องอกในสมอง

เบต้าอินเตอร์ฟีรอน

คาร์มัสทีน/BCNU

เทโมโซโลไมด์

ฟาย

วินคริสทีน

โปรคาร์บาซีน

เบวาซิซูแมบ

รีโมท

มันแบ่งออกเป็น <ตัวร้าย> และ <ตัวร้าย> และ 60 ถึง 70% ของตัวหลักไม่เป็นอันตราย เนื้องอกในสมองชนิดร้ายที่พบได้บ่อยที่สุดคือ gliomas รองลงมาคือ meningiomas ที่ไม่เป็นอันตราย, adenomas ต่อมใต้สมอง และ schwannomas
มะเร็งช่องปาก

คาร์โบพลาติน

ซิสพลาติน

เซตูซิแมบ

เทกาฟูร์

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

เทกาเฟอร์, กิเมราซิล, โอเทราซิลโพแทสเซียม

โดเซแท็กเซล 

เนดาพลาติน

แพคคลิแท็กเซล

ไพรารูบิซิน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

ไมโตมัยซิน ซี

มะเร็งอื่นๆ ของลิ้น เหงือก เยื่อบุกระพุ้งแก้ม เพดานปาก ช่องปาก และริมฝีปาก ซึ่งเกิดขึ้นในช่องปาก เป็นสาเหตุประมาณครึ่งหนึ่งของมะเร็งลิ้น 80% ถึง 90% เป็นมะเร็งเซลล์สความัส

มันง่ายที่จะเข้าใจผิดว่าเป็นเปื่อยในระยะแรก หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็สามารถรักษาด้วยวิธีง่ายๆ  

มะเร็งคอหอย

อีพิรูบิซิน

คาร์โบพลาติน

ซิสพลาติน

เซตูซิแมบ

โดซีแท็กเซล

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

เมโธเทรกเซท

แบ่งออกเป็น <มะเร็งหลังโพรงจมูก>, <มะเร็งโพรงจมูก> และ <มะเร็งโพรงหลังจมูก> และวิธีการรักษาที่เลือกใช้สำหรับแต่ละส่วนจะแตกต่างกัน
มะเร็งลำคอ

คาร์โบพลาติน

ซิสพลาติน

เซตูซิแมบ

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

เทกาฟูร์

โดซีแท็กเซล

เนดาพลาติน

ยาพาคลิแทกเซิล

ไพรารูบิซิน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

ไมโตมัยซิน ซี

ตามตำแหน่งของสายเสียงและสายเสียง สามารถแบ่งได้เป็นประเภท supraglottic (สายเสียง), สายเสียง (vocal fold) และสายเสียงย่อย โดยมีอัตราการเกิด 30-35%, 60-65% และ 1-2 % ตามลำดับ ประเภท supraglottic และ subglottic มีแนวโน้มที่จะตรวจพบในภายหลัง
มะเร็งหลอดอาหาร

ออกทรีโอไทด์

ซิสพลาติน

ด็อกโซรูบิซิน

โดซีแท็กเซล

เนดาพลาติน

แพคคลิแท็กเซล

วินเดซีน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาย

มีสองประเภทคือ <squamous cell carcinoma> และ <adenocarcinoma> ในญี่ปุ่น มากกว่า 90% เป็น squamous cell carcinoma และในยุโรปและอเมริกา มากกว่าครึ่งเป็น adenocarcinomas  

มะเร็งหลอดอาหารถือว่ารักษาด้วยรังสีได้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ ยังมีวิธีการฉายรังสีจากภายในร่างกายเมื่อให้พร้อมกับเคมีบำบัดอัตราการรอดชีวิตจะสูงขึ้น

มะเร็งต่อมไทรอยด์

คาร์โบพลาติน

ซิสพลาติน

เซตูซิแมบ

โซราเฟนิบ

เทกาฟูร์

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

เทกาเฟอร์, กิเมราซิล, โอเทราซิลโพแทสเซียม

โดซีแท็กเซล

เนดาพลาติน

แพคคลิแท็กเซล

แวนเดทานิล

ไพรารูบิซิน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

ไมโตมัยซิน ซี

เลนวาทินิบ

<มะเร็ง papillary>, <มะเร็งเซลล์กรอง>, <มะเร็งไขกระดูก>, <มะเร็งที่แยกความแตกต่าง> และ <มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายต่อมไทรอยด์> ส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้ดีโดยผู้หญิงมีตอนมากกว่าผู้ชายประมาณสามเท่า หากตัดไทรอยด์ออกหมด ไทรอยด์ฮอร์โมนจะถูกยึดไปตลอดชีวิต

โรคมะเร็งเต้านม

อนาสโตรโซล

เอ็กเซเมสเตน

อีพิรูบิซิน

เอเวอร์โรลิมัส

บริน

คาเพซิทาบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ทาม็อกซิเฟน

ด็อกโซรูบิซิน

โดซีแท็กเซล

ทราสตูซูแมบ

แพคคลิแท็กเซล

ไวโนเรลบิน

ฟลูออโรยูราซิล

เบวาซิซูแมบ

เมโธเทรกเซท

ลาปาทินิบ

ลิว โปรเรลิน

เลโทรโซล

การตรวจพบและการรักษาแต่เนิ่นๆ อัตราการรักษาจะใกล้เคียง 100% มันแบ่งออกเป็น <มะเร็งที่ไม่แพร่กระจาย> และ <มะเร็งที่แพร่กระจาย> ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่แพร่กระจายในระยะแรก
โรคมะเร็งปอด

อัลฟ่า

แอมรูบิซิน

ไอริโนทีแคน

คาร์โบพลาติน

อีโทโพไซด์

ยาเออร์โลทินิบ

คริโซทินิบ

เกฟิทินิบ

เจมซิตาบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

ด็อกโซรูบิซิน

โนกิเตแคน

โดซีแท็กเซล

แพคคลิแท็กเซล

ไวโนเรลบิน

วินคริสทีน

เบวาซิซูแมบ

เพมิเทร็กซ์

80-90% เป็นมะเร็งที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก ซึ่งรวมถึง: มะเร็งของต่อม, มะเร็งเซลล์สความัส, มะเร็งเซลล์ขนาดใหญ่, มะเร็งอะดีโนสความัสแบบเซลล์เดียว เป็นต้น มะเร็งเซลล์ขนาดเล็กเป็นเนื้อร้ายสูง ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจาย และการใช้ยาต้านมะเร็งและการฉายรังสีจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ไอริโนทีแคน

อีโทโพไซด์

อีพิรูบิซิน

ซิสพลาติน

เทกาเฟอร์, กิเมราซิล, โอเทราซิลโพแทสเซียม

ด็อกโซรูบิซิน

โดซีแท็กเซล

ทราสตูซูแมบ

แพคคลิแท็กเซล

ฟลูออโรยูราซิล

กรดโฟลิก

ไมโตมัยซิน ซี

ผลของยาต้านมะเร็งค่อนข้างแย่ การผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก และเคมีบำบัดถูกใช้เป็นยาเสริมก่อนและหลังการผ่าตัด
มะเร็งตับ

อีพิรูบิซิน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

ไซทาราบีน

โซราเฟนิบ

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

ด็อกโซรูบิซิน

ฟาย

ฟลูออโรยูราซิล

ไมโตมัยซิน ซี

ไมโตแซนโทรน

กรดโฟลิก

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ <primary> และ <metastatic> ประมาณ 4 ถึง 10 ครั้งที่มีการแพร่กระจาย โดยทั่วไป มะเร็งตับหมายถึง <hepatocellular carcinoma> ซึ่งคิดเป็น 90% ของมะเร็งตับระยะแรก
มะเร็งทางเดินน้ำดี

เจมซิตาบีน

ซิสพลาติน

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

เทกาเฟอร์, กิเมราซิล, โอเทราซิลโพแทสเซียม

ด็อกโซรูบิซิน

สามารถแบ่งออกเป็น <มะเร็งท่อน้ำดี> และ <มะเร็งถุงน้ำดี> มะเร็งตับอ่อนถือเป็นมะเร็งที่รักษายาก เดอะ

อุบัติการณ์นี้สูงในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่น ซึ่งมียาต้านมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่ใช้การผ่าตัดเป็นหลัก

มะเร็งตับอ่อน

ไอริโนทีแคน

ยาเออร์โลทินิบ

ออกซาลิพลาติน

เจมซิตาบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

เทกาเฟอร์, กิเมราซิล, โอเทราซิลโพแทสเซียม

ด็อกโซรูบิซิน

แพคลิแทกเซล (ฉีด)

ฟลูออโรยูราซิล

ไมโตมัยซิน ซี

การฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องยากในมะเร็งทุกชนิด มะเร็งตับอ่อนมักหมายถึงมะเร็งท่อตับอ่อน ซึ่งคิดเป็น 90% ของมะเร็งเหล่านี้ การตรวจพบแต่เนิ่นๆ เป็นเรื่องยาก และเมื่อพบว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนก็มักจะสายเกินไป  

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ไอริโนทีแคน

ออกซาลิพลาติน

คาเพซิทาบีน

เซตูซิแมบ

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

ปานิตูมูแมบ

ฟลูออโรยูราซิล

เบวาซิซูแมบ

กรดโฟลิก

การรักษาด้วยการผ่าตัดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากการผ่าตัดผ่านกล้องธรรมดาแล้วยังมีการผ่าตัดผ่านกล้องอีกด้วย
มะเร็งไต

แอ็กซิทินิบ

อินเตอร์ฟีรอนอัลฟ่า

อินเตอร์ลิวคิน2

เอเวอร์โรลิมัส

ซูนิทินิบ

โซราเฟนิบ

ซิโรลิมัส

พาโซพานิบ

มะเร็งไตที่พบได้บ่อยที่สุด 2 ชนิดคือ <มะเร็งเซลล์ไต> และ <มะเร็งเซลล์เปลี่ยนผ่านของกระดูกเชิงกรานไต> ประมาณครึ่งหนึ่งจะแสดงอาการของปัสสาวะ
มะเร็งมดลูก

ไอฟอสฟาไมด์

ไอริโนทีแคน

อีโทโพไซด์

คาร์โบพลาติน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

ไซทาราบีน

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

ดีออกซีฟลูริดีน

ด็อกโซรูบิซิน・เอเดรียมัยซิน

โดซีแท็กเซล

เนดาพลาติน

ยาพาคลิแทกเซิล

ไพรารูบิซิน

วินคริสทีน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

แปร์โล

ไมโตมัยซิน ซี

เมดรอกซีโปรเจสเตอโรน

แบ่งเป็น <มะเร็งร่างกาย> และ <มะเร็งปากมดลูก> 70 ถึง 80% เป็นมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

บีซีจี

อีโทโพไซด์

อีพิรูบิซิน

เจมซิตาบีน

ซิสพลาติน

ไซทาราบีน

เทกาฟูร์

เทกาเฟอร์/ยูราซิล

ดีออกซีฟลูริดีน

ด็อกโซรูบิซิน

เนดาพลาติน

ไพรารูบิซิน

วินบลาสติน

ไมโตมัยซิน ซี

เมโธเทรกเซท

มะเร็งไตที่พบได้บ่อยที่สุด 2 ชนิดคือ <มะเร็งเซลล์ไต> และ <มะเร็งเซลล์เปลี่ยนผ่านของกระดูกเชิงกรานไต> ประมาณครึ่งหนึ่งจะแสดงอาการของปัสสาวะ

มะเร็งรังไข่

อรูบิซิน

ไอริโนทีแคน

อีโทโพไซด์

อีพิรูบิซิน

คาร์โบพลาติน

เจมซิตาบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

ด็อกโซรูบิซิน・เอเดรียมัยซิน

โดซีแท็กเซล

เนดาพลาติน

โนกิเตแคน

ยาพาคลิแทกเซิล

ไพรารูบิซิน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

เบวาซิซูแมบ

ไลโปโซม ด็อกโซรูบิซิน

85% ของเนื้องอกรังไข่ไม่ร้ายแรง ความก้าวหน้ามักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของการค้นพบ และยาต้านมะเร็งคือการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นเคมีบำบัดจึงมีความสำคัญมาก
มะเร็งต่อมลูกหมาก

อะบิราเตโรน

เอสตรามัสทีน

เอทินิลเอสตราไดออล

เอ็นซาลูทาไมด์

คาบาซิแทกเซล

คลอรีน

โกเซเรลิน

เทกาเฟอร์/อูราซิล

การ์ริค

โดซีแท็กเซล

ไบคาลูทาไมด์

ฟลูตาไมด์

แปร์โล

ฟอสสตรอล

ลิว โพรเรลิน

ความก้าวหน้าช้าและอัตราการรอดชีวิตสูง การผ่าตัดรักษาเป็นวิธีพื้นฐาน เดอะ

มะเร็งต่อมลูกหมากอาจไม่มีอาการในระยะแรก แต่สามารถทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดหลัง และปวดเชิงกรานในระยะหลัง

มะเร็งอัณฑะ

ไอฟอสฟาไมด์

อีโทโพไซด์

คาร์โบพลาติน

เจมซิตาบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

เนดาพลาติน

แพคคลิแท็กเซล

บลูมมัยซิน

แบ่งออกเป็น <seminoma> และ <non-seminoma>

อุบัติการณ์อยู่ระหว่าง 25 ถึง 35 ปี แม้ว่าการลุกลามอย่างรวดเร็วและการแพร่กระจายเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ประมาณ 90% สามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์หลังจากการแพร่กระจาย

มะเร็งผิวหนัง

อิพิลิมูแมบ

อิมิควิโมด

ไอริโนทีแคน

เบต้าอินเตอร์ฟีรอน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

ดาคาร์บาซีน

นิโวลูแมบ

ฟาย

พาโซพานิบ

วินคริสทีน

ฟลูออโรยูราซิล

บลูมมัยซิน

เพจิเลเต็ด อินเตอร์ฟีรอน แอลฟา 2b

เวโรฟินิ

ตัวการร้ายที่สุดคือ <มะเร็งเมลาโนมาชนิดร้าย> เดอะ

มะเร็งเซลล์หลักสามชนิดส่วนใหญ่เป็น <มะเร็งเซลล์ต้นกำเนิด> <squamous cell carcinoma> พักฟื้นง่ายด้วยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

แอล-แอสพาราจิเนส

อรูบิซิน

แอมรูบิซิน

อิดาบิสตาร์

อิมาทินิบ

อินเตอร์ฟีรอนอัลฟ่า

อีโทโพไซด์

อีน็อกซิตาบีน

อีพิรูบิซิน

โอฟาทูมูแมบ

คลอไดรบีน

โคลฟาราบีน

Gemtuzumab ozogamicin 

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ไซทาราบีน

ดาวโนรูบิซิน

ดาซาทินิบ

ด็อกโซรูบิซิน

กรดเรติโนอิก

แบ่งออกเป็น <acute myeloid>, <chronic myeloid>, <acute lymphocytic> และ <chronic lymphocytic>

ยาต้านมะเร็งเป็นการรักษาหลัก และทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วย

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

แอล-แอสพาราจิเนส

อรูบิซิน

แอมรูบิซิน

ติโม

ไอฟอสฟาไมด์

คลอไดรบีน

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ดาคาร์บาซีน

เดกซาเมทาโซน

ด็อกโซรูบิซิน

วินคริสทีน

วินบลาสติน

บลูมมัยซิน

เพรดนิโซโลน

เบรนตูซิแมบ เวโดติน

โปรคาร์บาซีน

เพนโทสแตติน

โวริโนสแตท

Mogum lysalb

ริทูซิแมบ

ไอดารูบิซิน อินเตอร์ฟีรอน อัลฟ่า

อีโทโพไซด์

อีน็อกซิตาบีน

อีพิรูบิซิน

โอฟาทูมูแมบ

คลอไดรบีน

โคลฟาราบีน

Gemtuzumab ozogamicin 

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ไซทาราบีน

ดาวโนรูบิซิน

ดาซาทินิบ

ด็อกโซรูบิซิน

กรดเรติโนอิก

เมื่อรวมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมัลติเพิลมัยอีโลมา จะเรียกว่าเนื้องอกมะเร็งในเลือดที่สำคัญสามชนิด ต่อมน้ำเหลืองมีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบ และเมื่อเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายจะลดลง

จำแนกอย่างกว้างๆ เป็น <มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน> และ <มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน> มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กินคิดเป็น 90% ของผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในญี่ปุ่น

เนื้องอกกระดูก

แอคติโนมัยซิน ดี

ไอฟอสฟาไมด์

อีโทโพไซด์

ไซโคลฟอสฟาไมด์

ซิสพลาติน

ดาคาร์บาซีน

ด็อกโซรูบิซิน, อะเดรียมัยซิน

วินคริสทีน

บลูมมัยซิน

เมโธเทรกเซท

ตัวอย่างเช่น เนื้องอกทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อเยื่อ เช่น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ เนื้องอกกระดูก ได้แก่ กระดูก กระดูกอ่อน ไขข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท หลอดเลือด ไขมัน เป็นต้น ดังนั้น เนื้องอกกระดูกจึงควรเรียกว่าเนื้องอกในกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นระยะปฐมภูมิและระยะทุติยภูมิ (ระยะแพร่กระจาย) ส่วนใหญ่ระยะแพร่กระจายของมะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมไทรอยด์ ฯลฯ

เมโสเธลิโอมา

ไอริโนทีแคน

เจมซิตาบีน

ซิสพลาติน

ด็อกโซรูบิซิน・เอเดรียมัยซิน

เพมิเทร็กซ์

มีต้นกำเนิดมาจากเมโซทีเลียมบนผิวของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ และเยื่อบุช่องท้อง แม้ว่านี่จะเป็นโรคที่หายาก แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน

จำแนกเป็นมะเร็งปอดชนิดหนึ่ง โดยอาจมีอาการเช่น เจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบาก

มัลติเพิลมัยอีโลมา

ทาลิโดไมด์

ไซโคลฟอสฟาไมด์

เดกซาเมทาโซน

ด็อกโซรูบิซิน

วินคริสทีน

เพรดนิโซโลน

บอร์เทโซมิบ

เมลฟาลัน

เลนาลิโดไมด์

ร่วมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้าย เรียกว่า 3 เนื้องอกร้ายหลักในเลือด อัตราการกำเริบของโรคจะสูงมาก ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่ใช้เคมีบำบัด

การลุกลามเป็นไปอย่างช้าๆ มีอาการเพียงเล็กน้อยในระยะแรก และมักพบได้จากการปวดกระดูกและอื่นๆ ภายหลังการลุกลาม

เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อน

ไอฟอสฟาไมด์

บริน

ด็อกโซรูบิซิน, อะเดรียมัยซิน

เบ็ตตี้

พาโซพานิบ

แบ่งออกเป็น <อ่อนโยน> และ <ร้ายกาจ> เนื้องอกที่มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายในเนื้อเยื่ออ่อน เช่น กล้ามเนื้อ หลอดเลือด ไขมัน เส้นประสาทส่วนปลาย ฯลฯ ล้วนมาจากการผ่าตัด เนื้องอกที่อ่อนโยนจะถูกละเว้นเว้นแต่จะมีอาการ
bottom of page