top of page

Các trợ lý y tế cung cấp nhiều tư vấn trực tuyến khác nhau trên SNS, bạn có thể tham khảo các cách sau

Thêm vào:

Văn phòng Fukuoka:

〒812-0016

3-17-15 Ga Hakata Nam, Hakata-ku, Thành phố Fukuoka

Điện thoại: +81-92-984-3200

Đài Loan: 

ĐT: +886-090-5563-717

Trung Quốc

​Tel: +86-199-5710-6031

 

Dòng @: @medicalsupporter

Line & Skype & WeChat: hỗ trợ y tế

Thư: service@medicalsupporter.org

tin nhắn đã gửi

bottom of page