top of page

​Dịch vụ chứng nhận thuốc tái tạo chính thức của Nhật Bản

Trợ lý y tế đã hỗ trợ các bệnh nhân Đài Loan sang Nhật Bản để điều trị bằng liệu pháp miễn dịch từ năm 2015. Kế hoạch thử nghiệm lâm sàng đã bắt đầu cho đến nay và có mối liên hệ chặt chẽ và mối quan hệ hợp tác với các bệnh viện y tế ở Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và các nơi khác. Do có mạng lưới hỗ trợ đa dạng và đầy đủ nhất nên số lượng trường hợp được phục vụ cũng thuộc hàng tốt nhất trong số các công ty giới thiệu ở Đài Loan. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã nghĩ rằng do các quy định, Đài Loan không thể cung cấp cho bệnh nhân liệu pháp tế bào miễn dịch ngoài các thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi có công nghệ nhưng không thể sử dụng nó. Do đó, người ta cho rằng nếu các bác sĩ y sinh Đài Loan có thể đăng ký và triển khai công nghệ của riêng họ tại Nhật Bản, thì đó sẽ là một cơ hội khác cho các bác sĩ và kỹ thuật viên y sinh Đài Loan. Một mặt có thể bổ sung thêm các tổ chức chứng nhận để kết nối với hệ thống nước ngoài, tăng cơ hội trao đổi kỹ thuật trong tương lai, mặt khác cũng có thể làm cho công nghệ này được thực hiện theo quy định pháp luật chính thức, giảm thiểu rủi ro cho bên nhận và đảm bảo sự bảo vệ của người cho. Do đó, bắt đầu từ năm 2016, trợ lý y tế đã thực hiện hỗ trợ chứng nhận y học tái tạo CPC (Trung tâm xử lý tế bào) đầu tiên của Nhật Bản trong vòng tròn Trung Quốc và đã đạt được thành công mục tiêu này vào năm 2017, trở thành trường hợp thành công duy nhất (đơn vị hỗ trợ: Fuhe Biomedic) . Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ công ty mở rộng thị trường Nhật Bản và liên hệ với các đơn vị hợp tác!
Trợ lý y tế là trường hợp đầu tiên trong vòng tròn Trung Quốc được chứng nhận y học tái tạo của Nhật Bản, và đây cũng là trường hợp duy nhất hoàn thành công việc kinh doanh này. Chúng tôi quyết tâm hỗ trợ các học viên y sinh Đài Loan mở rộng sang một thị trường khác, chỉ cần tìm một trợ lý y tế!
Lưu ý: Tháng 10/2017, ngoài 3 công ty tại Hàn Quốc đạt chứng nhận này, Đài Loan là công ty duy nhất đạt chứng nhận CPC của Nhật Bản.
bottom of page