top of page
Các biện pháp phòng ngừa khi đi khám bác sĩ tại Nhật Bản:
Tại Nhật Bản, nếu bạn không có bảo hiểm địa phương, bạn sẽ phải tự trả toàn bộ số tiền. Nếu bạn muốn đăng ký bảo hiểm y tế quốc gia của Đài Loan, vui lòng gửi biên lai và yêu cầu bác sĩ viết giấy chứng nhận y tế. Hệ thống phân loại bệnh viện của Nhật Bản tương đối nghiêm ngặt và các khoản phí mà các phòng khám và bệnh viện giảng dạy phải trả có thể chênh lệch hàng chục lần. Và không có nhiều bệnh viện có thể xử lý các dịch vụ cấp cứu vào cuối tuần và đêm như ở Đài Loan, vì vậy hãy chú ý đến các thông tin liên quan. Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong giờ làm việc, hiện tại có nhiều phương thức liên hệ thuận tiện khác nhau như LINE, Skype, WeChat đều là  medicalsupporter hoặc gọi trực tiếp đến đường dây liên hệ khẩn cấp: + 81 -8042763930, sẽ có người phục vụ bạn.
pediatrics1
pediatrics2
pediatrics3
pediatrics4
bottom of page